Det visa kallets prioritering – Tawhîd

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Nâsir as-Sa´dî (d. 1376)

Taysîr-ul-Karîm, sid. 407

Allâh (subhânah) sade:

لَقَدْ كَانَ فِي قَصَصِهِمْ عِبْرَةٌ لِّأُوْلِي الأَلْبَابِ

”I berättelserna om dem ligger förvisso lärdomar för människor som har förstånd.”1

En av dem är att det viktigaste ska alltid prioriteras och att när en utslagsgivare får en fråga och frågeställaren är i större behov av något annat än det som han frågar om, ska utslagsgivaren lära honom det innan han svarar på hans fråga. Det bevisar lärarens välvilja och klipskhet och fina pedagogik och undervisning. När de två ynglingarna frågade Yûsuf om sina respektive drömmar, kallade han dem till dyrkan av Allâh allena, ingen medhjälpare har Han, innan han tolkade deras drömmar.

112:111