Det viktigaste i kvinnans liv efter islam

Det är förbjudet för kvinnan att inte lyda maken när han kallar på henne till sin säng. Hon får inte prioritera nattbönen, den frivilliga bönen eller fastan före makens kall. Om han kallar på henne till sin säng är hon skyldig att besvara honom. Det har bekräftats hos al-Bukhârî att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Det är inte tillåtet för en kvinna att fasta i makens närvaro utan hans tillstånd.”1

Dessa handlingar hindrar henne från det som är hennes skyldighet gentemot maken. Hur är det då om han kallar på henne och hon vägrar? Allâh (ta´âlâ) sade:

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّهُ

”Rättfärdiga kvinnor förrättar ödmjukt sin andakt [inför Allâh] och döljer [för andra] det som Allâh har dolt.”2

En rättfärdig kvinna är ständigt lydig mot sin Herre och sin make. Om hon vägrar komma till hans säng får han slå henne. Efter Allâhs och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) rättigheter finns det inget som skall vara viktigare för henne än hennes makes rättighet. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Jag befaller ingen göra Sudjûd till någon annan. Om jag hade befallt någon göra Sudjûd till någon annan skulle jag befallt kvinnan göra Sudjûd till sin make.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade att den är god.

“Om en kvinna dör och hennes make är nöjd med henne, träder hon in i paradiset.”

Rapporterad av at-Tirmidhî som sade att den är god.

”Om mannen kallar på sin kvinna till sin madrass och hon låter bli att komma så att han är arg på henne under natten, förbannar änglarna henne fram till morgonen.”

1al-Bukhârî (5195), Muslim (1026) och Abû Dâwûd (2458).

24:34