Det viktiga med en sutrah

Fråga: En sutrah skall ju vara som en sadel. Är den ogiltig om den inte är det?

Svar: Det viktiga är att den är upphöjd. En sadel har ingen bestämd storlek. Den kan vara högre, den kan vara kortare. Att den är som en sadel betyder inte att den motsvarar den från alla aspekter.