Det vet inte Allâhs sändebud

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 15-16

Att bli frågad ifall det kommer att regna imorgon och svara med frasen ”Allâh och Hans sändebud vet bättre” är fel, ty sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) saknar den kunskapen. Men hur är det om man svarar så på en fråga som är relaterad till lovligt och olovligt? I detta fall är det okej att svara ”Allâh och Hans sändebud vet bättre” eftersom sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) religiösa domar är som Allâhs (ta´âlâ) domar. Han (´azza wa djall) sade:

مَّنْ يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللّهَ

Den som lyder sändebudet lyder Allâh.”1

14:80