Det värsta Satan angriper med tvångstankar

Satan angriper människan med tvångstankar relaterade till avsikten. Följaktligen intalar han dem illegitima fraser och rörelser. Allt för att uppnå korrekt avsikt, menar han. Sådant kommer från Satan. Avsikten är inte i behov av det. Bara att du reser dig upp för att be är avsikt. Bara att du befinner dig i en rad är avsikt för att du ska rätta dig efter imamen. Uttalad avsikt är bara onödigt. Allt sådant kommer från Satan vars agenda är att distrahera dessa tvångstänkare.

Det värsta Satan angriper med tvångstankar är avsikten. De blir tillsagda att uttala att de ska be Dhuhr fyra Raka´ât bakom imamen och dessutom i tid. Sådant är ju redan underförstått. Dhuhr består av fyra Raka´ât, vilket är allom bekant. Att du står bakom imamen bevisar att du har för avsikt att rätta dig efter honom och dessutom i tid och inte i efterhand. Alltså är denna tillgjordhet bara onödig.