Det var lättare förr…

Fråga: Vissa säger att livet var enkelt på sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) tid till skillnad från i dag då utgifterna är många och barnens kostnader är dyra. Till följd därav måste man begränsa barnafödandet så att inte fattiga och behövande blir fler.

Svar: Det där är en dålig tanke om Allâh (´azza wa djall). Blir de fattiga fler? Vad vet du? Han som har skapat dem kommer att sörja för dem. Det är Allâhs uppgift att försörja dem. Tvärtom. Ju fler arbetare desto större produktion. Ju färre arbetare desto mindre produktion. Det är fattigdom.