Det unika med Ibn ´Abdil-Wahhâbs Kitâb-ut-Tawhîd

Publicerad: 2011-12-18
Författare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: I´ânat-ul-Mustafîd (1/16)

 

Kitâb-ut-Tawhîd är skriven av Shaykh-ul-Islâm Muhammad bin ´Abdil-Wahhâb, 1100-talets reformator. Boken är en av de bästa inom Tawhîd. Den är baserad på Qur’ânen och Sunnah på så sätt att han i varje kapitel nämner Qur’ân-verser, hadîther, som antingen har en autentisk berättarkedja eller också en autentisk betydelse, och imamernas förklaringar till respektive Qur’ân-verser och hadîther. Det har varit hans sätt i alla kapitel.

Boken är alltså inte olika individers uttalanden eller hans egna ord. Det enda som finns i den är Allâhs ord, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och de exemplariska imamernas ord bland följeslagarna, efterföljarna och andra.

Detta är bokens unika drag. Den är alltså byggd på Qur’ânen och autentisk Sunnah. Man kan inte säga att den är någon persons eller Ibn ´Abdil-Wahhâbs ord. I stället skall det sägas att den består endast av Allâhs ord, Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord och imamernas ord. Det är så ett verk skall vara.