Det unga geniet Ibn Taymiyyah

Ibn Taymiyyah diskuterade och argumenterade med folk innan han blev könsmogen.

Han var 17 år gammal när han började ge utslag, år 677.

Efter att hans fader hade dött började han undervisa i Sukkariyyah-skolan. Han var då 21 år. Han blev dess högste ansvarige när han var 23 år.

Han var 30 år gammal när han började undervisa Tafsîr i Banû Umayyah-moskén, år 691. De lektionerna pågick en längre tid.

Han vallfärdade bara en gång. Han var då 31 år. När han återvände från vallfärden var hans ledarskap inom kunskap och religion ett faktum.

Hans kunskap spreds i Damaskus och i egyptiska Kairo och Alexandria och i deras fängelser. På väg till Egypten passerade han Gaza vari han hade en stor sittning i dess moské.

År 695 undervisade han i Hanbaliyyah-skolan.

Hans första resor till Kairo och Alexandria i Egypten var 700. Sedan återvände han till Damaskus. 705 återvände han återigen till Egypten. Han stannade sju år och sju veckor i Egypten. Mestadels förflyttades han mellan fängelserna i Kairo och Alexandria.

Han var 17 år när han började författa böcker.

Hans tidiga början tyder på hans genialitet och behörighet till Idjtihâd, reform och ledarskap inom kunskap och religion.