Det tydligaste profetskapet att bekräfta

Shaykh-ul-Islâm Ahmad bin Taymiyyah (d. 728)

al-Djawâb as-Sahîh (1/292-293)

Om de säger att tidigare profeter har profeterat om Messias profetskap, sägs det bara att tidigare skrifter har profeterat än mer om Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam), vilket kommer att nämnas så småningom – om Allâh vill. Om de då säger att de profetiorna kan omöjligtvis åsyfta Muhammad (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam), sägs det bara att judarna säger precis samma sak om de profetior som de hävdar åsyftar Messias (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). Om de säger att judarnas tolkningar är felaktiga på grund av flera orsaker, sägs det bara att deras tolkningar är också felaktiga på grund av flera orsaker. Det finns alltså inget som bevisar Mûsâs och Messias profetskap, utan att samma sorts bevis bevisar Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) profetskap än mer och än tydligare. Med andra ord går det inte att bekräfta Mûsâs och Messias profetskap utan att också bekräfta Muhammads (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam) profetskap. Och den som förtalar Muhammads profetskap blir tvungen att förtala Mûsâs och Messias (sallâ Allâhu ´alayhim wa sallam).