Det tredje tvivlet bakom den dementerade högheten

Det tredje tvivlet handlar om plats. Om du har förstått hur tvivlet om riktningen avvisas, finner du det lätt att avvisa detta tvivel också. Antingen innebär plats en existens, vilket de flesta tänker på idag varpå de tror att det är vårt syfte när vi bekräftar Allâhs (ta´âlâ) höghet. I så fall skall det vetas att Allâh (ta´âlâ) inte är på någon plats. Ty skapelser omger inte Honom (ta´âlâ) då Han är väldigare och större än allting annat. Faktum är att bara Hans fotpall omger himlarna och jorden. Han (ta´âlâ) sade:

وَمَا قَدَرُوا اللَّهَ حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيعًا قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِينِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُونَ

De underskattar sannerligen Allâh! På Uppståndelsens dag skall jorden vara en nypa för Honom och himlarna skall ligga hoprullade i Hans högra hand. Nej, fri är Han från brister, höjd högt över allt vad de avgudar!”1

Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

På Domedagen kommer Allâh (´azza wa djall) att ta tag i jorden. Himlarna kommer att ligga hoprullade i Hans högra Hand. Därefter skall Han skaka dem och säga: ”Jag är Konungen! Var är jordens konungar?”2

Eller också innebär plats något obefintligt och en höghet utöver skapelsen. I så fall är Allâh (ta´âlâ) ovanför skapelsen och inte på någon befintlig plats, precis som Han var innan Han skapade skapelserna. När du hör eller läser att imamerna eller de lärda tillskriver Allâh (ta´âlâ) en plats, så skall du veta att de syftar på den obefintliga platsen och Hans höghet samt avvisning av de förnekande Djahmiyyah som dels förnekade denna egenskap, dels påstod att Han är överallt på den befintliga platsen. ´Allâmah Ibn-ul-Qayyim sade:

Allâh är större, ovanför allting

ingen är ovanför Honom och Allâhs sak är störst

Allâh är större, Hans tron omger himlarna

och jorden och fotpallen med ben

Det finns också bevis för att fotpallen omger

de sju himlarna och jordarna

Allâh är ovanför tronen och fotpallen

och inget av människans hemligheter är dolda för Honom

Begränsa inte Honom på en plats

när ni säger att vår Herre är överallt

Döm inte Honom till obefintlighet

när ni säger att Han är varken i oss eller utanför skapelsen3

139:67

2al-Bukhârî (1410), Muslim (1014), at-Tirmidhî (661) m fl.

3an-Nûniyyah (2/446-447).