Det största påbudet av det goda respektive förbudet av det onda

Fråga: Anses avvisning av och varning för Ahl-ul-Bid´a tillhöra påbud av det goda och förbud av det onda?

Svar: Ja, det är det största påbudet av det goda respektive förbudet av det onda. Det är dock ingen annan än de lärda som skall avvisa; de har kunskap om avvisningar och bevis.