Det stämmer att de lärda inte är felfria

publicerad
26.02.2012

Talare: ´Allâmah Sâlih bin Fawzân al-Fawzân

Referens: https://www.sahab.net/forums/index.php?showtopic=127186

Datum: 1425-05-21/2004-07-08

Översättning: Darulhadith.com

Fråga: Hur råder ni dem som förtalar de lärda som följer Salafs väg och säger att man inte skall ta kunskap från dem i och med att de inte är felfria?

Svar: Det stämmer att de lärda inte är felfria. Vi skall dock ta kunskap från dem eftersom de citerar Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De kommer inte med något eget. De framför från den felfrie (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam). De lär oss Qur’ânen och Sunnah som båda är felfria. Qur’ânen och Sunnah är felfria.

Angående Fiqh och de lärdas uttalanden, skall de konfronteras med beviset. Det som stämmer överens med beviset accepteras och det som motstrider beviset lämnas.