Det stadiga ordet i nästa liv

Allâh (´azza wa djall) sade:

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَفِي الآخِرَةِ

”Allâh stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld och i nästa.”1

´Abdur-Razzâq rapporterade från Ma´mar, från Ibn Tâwûs, från sin fader som sade om:

يُثَبِّتُ اللّهُ الَّذِينَ آمَنُواْ بِالْقَوْلِ الثَّابِتِ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا

”Allâh stärker de troende med det ord vars sanning står fast i denna värld…”

”Det vill säga med ordet ”det finns ingen sann gud utom Allâh”:

وَفِي الآخِرَةِ

”… och i nästa.”

Det vill säga i samband med prövningen i graven.”

Qatâdah sade:

”Beträffande det här livet, så stärker Allâh de troende med det goda och bra handlingar. Och vad beträffar Allâhs ord:

وَفِي الآخِرَةِ

”… och i nästa.”

så handlar det om graven.”

Så har det rapporterats från flera av Salaf.

114:27