Det som är förbjudet i Saudiarabien är även förbjudet i alla andra länder

Fråga: Människor som associeras med kallet och säger sig vara måttliga fördömer dem som dödar saudisk polis och förbjuder demonstrationer i landet samtidigt som de stödjer liknande handlingar i andra islamiska länder. Vad säger ni om det?

Svar: Det som är förbjudet i det här landet är även förbjudet i andra islamiska länder. Muslimernas land är ett. Muslimernas metodik skall vara en i alla länder. Den skall inte variera från ett land till ett annat. Alla muslimer skall ha en och samma metodik och ha en och samma referens: Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs metodik.