Det skrämda barnet ropar på mamma

Fråga: När vissa människor, och i synnerhet barn, blir rädda ropar de oavsiktligt på sina mödrar utan att mena det. Anses detta vara bön om hjälp av någon annan än Allâh om modern inte är närvarande?

Svar: Det är ett barn. Barnet ansvarar inte för sina handlingar. Barnet ser bara sin moder. Det är hon som är med barnet och ger honom allt. Därav ber han henne om hjälp. Ingen annan än modern gagnar barnet, matar barnet och så vidare. Det är barnets syfte.