Det skall sägas om ´Alî

Fråga: Hur föreskrivet är det att säga om ´Alî:

كرم الله وجهه

”Må Allâh ära hans ansikte.”?

Är det föreskrivet att särskilja honom med den bönen?

Svar: Nej. Säg det som sägs om hans bröder bland följeslagarna:

رضي الله عنه

”Må Allâh vara nöjd med honom.”

Inte heller skall det sägas:

عليه السلام

”Må freden vara med honom.”

Så säger Shî´ah. Det som skall sägas är alltså:

رضي الله عنه

”Må Allâh vara nöjd med honom.”