Det skall inte sägas under böneutropet

al-Bukhârî sade:

7 – Kapitel om vad sägs i samband med att böneutropet hörs

611 – ´Abdullâh bin Yûsuf berättade för oss: Mâlik underrättade oss, från Ibn Shihâb, från ´Atâ’ bin Yazîd al-Laythî, från Abû Sa´îd al-Khudrî som berättade att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”När ni hör böneutropet skall ni säga efter böneutroparen.”1

613 – Yahyâ sade:

”En av mina bröder berättade för mig att i samband med:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen”

sade han:

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله

”Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh.”

Sedan sade han: ”Så hörde vi er profet säga.”

Profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ord ”När ni hör böneutropet skall ni upprepa böneutroparen” exkluderar fraserna:

حَيَّ عَلى الصلاةِ

”Kom till bönen.”

och:

حَيَّ عَلى الْفَلاَحِ

”Kom till framgången.”

eftersom en annan formulering poängterar att de ersätts med:

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله

”Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh.”

I och med att böneutroparen befaller dig att komma så är det olämpligt att du också säger samma sak. Att ni båda kallar på varandra orsakar motsägelse. Istället skall du säga:

لاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بالله

”Det finns ingen rörelse eller styrka förutom via Allâh.”

Indirekt säger du att du besvarar kallet men att du därtill ber Allâh om hjälp och att du förlitar dig på Honom.

1Muslim (383).