Det skall inte lyssnas på dem som talar om följeslagarnas dispyter

Fråga: Vad råder du i samband med dem som kallar sig för ”islamiska tänkare” och talar i TV? De går in i dispyterna som hände mellan Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare.

Svar: Jag ber Allâh vägleda dem. Det är en dålig handling. Vad finns det för nytta av att nämna saker som hände för cirka 1400 år sedan? Vill de sysselsätta människorna med något som de inte har behov av att veta? Om de därtill har en en dålig agenda, så är agendan verkligen dålig. Salaf sade att man skulle tiga om det som hände mellan följeslagarna och att det endast var en Idjtihâd. Det är inte tillåtet att sprida det som skedde mellan följeslagarna. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) befallde oss att inte tala om dem medan dessa talar. Jag råder att man inte lyssnar på dem.