Det skadligaste för muslimerna

adh-Dhahabî (rahimahullâh) sade:

”Det har autentiserats från ad-Dâraqutnî att han sade:

”Det finns inget jag hatar som skolastik.”

En person skall aldrig ta sig an eller spekulera i skolastik eller debatt. Han skall vara Salafî!”1

Han hatade skolastik ändock han aldrig gick in i den. Han hatade den på grund av alla negativa följder som den medför. Lägg till det att skolastik är värdelös och orsakar tvivel kring självklarheter, förvirring och utelämning av rapporteringar. Därför tycker jag att det inte finns något som är så skadligt för muslimernas dogm som skolastik och logik. Många skolastiska lärde erkände mot slutet av sina liv att de anammade gummornas religion och återvände till den första naturligheten, ty de visste vad skolastik stod för.

1Siyar A´lâm-in-Nubalâ’ (16/457).