Det ska Salafiyyahs kallare tänka på

Våra ungdomar som förbereder sig för att kalla till islam med klar insikt och beväpnar sig med kunskap och kännedom för ett islamiskt arbete måste:

1 – Söka kunskap seriöst. De skall se till att läsa mycket i böcker som handlar om Sunnah, trosläran och tron. Därtill skall de även studera några förgreningsfrågor inom det arabiska språket.

2 – Läsa om tidigare och senare kallares och välgörares liv. De skall rätta sig efter dem och kalla på deras vis och härda som de härdade och inte bry sig om öknamn som deras fiender hittar på för att avskräcka människorna från dem.

3 – Hålla sig borta från att gå med vissa grupper och rörelser som säger sig arbeta för islam men har i själva verket andra motiv. En inom kunskapen och förståndet omogen student skall inte vara en kallare för dessa rörelser och grupper oavsett om de stämmer överens med Sunnah eller inte. Liknande associering är bara ett hinder för att uppnå en nyttig kunskap som endast ägnas Allâh. Liknande associering förstör hjärtan och släcker betydelsen av kärlek och hat för Allâhs sak. Kärlek och hat för Allâhs sak är en fråga som måste råda bland muslimerna.

4 – Kämpa mot sig själv för att handla uppriktigt för Allâh och veta att Allâh bevakar honom. Han skall inte bry sig om att berömmas och prisas av människorna på samma sätt som han inte skall bry sig om huruvida han behagar dem eller inte. Däri ligger Allâhs ilska och vrede. Han får inte hålla med om deras innovationer och myter i den så kallade vishetens namn, vilket vissa hävdar. Faktum är att det inte har något med visheten att göra. Visheten innebär kort sagt att placera mildheten på rätt plats och hårdheten på rätt plats.

En student måste veta att den vars beröm är positivt och fördömande är negativt, är Allâhs beröm och fördömande. Vad gäller människornas beröm och fördömande, kan det varken gagna eller skada dig. Vad är det då du strävar efter när du är andra till lags?