Det säkraste eller det enklaste?

Fråga: Vad har företräde i Sharî´ah; det säkraste eller det enklaste?

Svar: Det säkraste har företräde när det handlar om oklarheter.

Sändebudet (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) hade aldrig möjligheten att göra två saker utan att han valde den enklaste. Detta gäller när de båda är inom Sharî´ah. Då följer man det enklaste. Exempel på det är bönen under resan. Det är tillåtet att be fullt antal Raka´ât, och det är grundregeln, men det är bättre att förkorta den eftersom det är sändebudets (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah på resor. I detta fall är det bättre att ta den enkla vägen än att handla utmed grunden.