Det sägs till det nysande småbarnet

´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal rapporterade att al-Hasan al-Basrî blev frågad om ett litet barn som nyser. Han sade:

”Det skall sägas till det:

بُورِكَ فِيكَ

”Må du välsignas.”

Författaren till ”an-Nadhm” sade:

”Om barnet nyser skall det läras att säga:

الحمد لله

”Lov och pris tillkommer Allâh.”

Sedan sägs det till barnet:

يَرْحَمُكَ الله

”Må Allâh benåda dig.”

eller:

بُورِكَ فِيكَ

”Må du välsignas.”

eller liknande. Därpå skall barnet lära sig svaret.

Och om barnet är ett spädbarn får dess föräldrar eller någon som är i dess närvaro säga:

الحمد لله

”Lov och pris tillkommer Allâh.”

och liknande.”