Det sägs i Sudjûd-ut-Tilâwah

Fråga: Finns det någon specifik tillbedjan i Sudjûd-ut-Tilâwah?

Svar: Man läser i Sudjûd-ut-Tilâwah det man läser i Sudjûd när man förrättar bönen och tillber Allâh.