Det sägs i samband med slakt

Imâm ´Abdullâh bin Ahmad bin Hanbal (d. 290)

Masâ’il-ul-Imâm Ahmad (3/861)

1153 – Jag frågade min fader vad som sägs i samband med slakt. Han svarade:

بسم الله و الله أكبر

I Allâhs namn, och Allâh är större.”

1154 – Jag frågade min fader om profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) ska hyllas i samband med slakt. Han svarade:

Det har jag inte hört något om.”