Det sägs att Abû Sâlih hörde berättelsen från Mâlik ad-Dâr

Publicerad: 2011-01-20
Författare: Abû Bakr bin Sâlim ash-Shihâl
Källa: Kommentar till ”Fasl-ul-Maqâl wa Irshâd-udh-Dhâl fî Tawassul-il-Djuhhâl, sid. 107

 

En annan brist är att det finns en missad länk (Irsâl) mellan Abû Sâlih och Mâlik ad-Dâr, vilket al-Khalîlî visar uttryckligen när han säger efter att ha nämnt berättelsen:

”Det sägs att Abû Sâlih hörde denna hadîth från Mâlik ad-Dâr till skillnad från alla andra (wal-Bâqûn arsalû ´anh).”1

Titta hur han säger ”det sägs”, vilket är ett sätt att visa att berättelsen är svag. Titta också hur han säger ”till skillnad från alla andra (wal-Bâqûn arsalû ´anh)”. Det bevisar att den påstådda sammanbindningen motsätter sig majoriteten, vilket i sig är avvikande (Shudhûdh)2. En hadîth som är Shâdhdh, Munqati´ eller Mursal är en svag hadîth. Man handlar inte utmed svaga hadîther när det kommer till domar för att inte tala om trosläran.

1 al-Irshâd (1/313)

2 Imâm Ibn-us-Salâh (rahimahullâh) sade:

“Vad beträffar tillägget ”sammanbindning (Wasl) med tappad länk (Irsâl)”, förekommer det motsättningar mellan dem båda. Denna motsättning stiger med att en tappad länk är en typ av defekt (Qadh) som i sin tur har företräde på samma sätt som kritik (Djarh) har företräde framför beröm (Ta´dîl). Således har kritik företräde pga. tillägget av kunskap, och här ligger tillägget med den som har sammanbundit – och Allâh vet bättre.” (´Ulûm-ul-Hadîth, sid. 112 tillsammans med ’at-Taqyîd wal-Îdâdh)