Det säger den ledde i Qunût

Fråga: Under bönen kan imamen läsa böner som är såväl underrättningar som åkallan. Vad skall de ledda säga om han säger:

”Allâh! Vi ber Dig om hjälp och vägledning, förlitar oss på Dig och hyllar Dig.”?

Svar: Frasen ”Vi ber Dig om hjälp” är en åkallan om hjälp. Därmed säger vi ”Âmîn”. Vad gäller fraser som ”Vi lovprisar dig” eller ”Vi hyllar dig” så kan du antingen säga:

سبحانك

”Fri är Du från brister.”

eller också vara tyst. Ty det är en underrättning i form av hyllning av Allâh (´azza wa djall).