Det sade Ibn Rushd i ”al-Bayân wat-Tahsîl”

Suhnûn sade:

En av av Mâliks kollegor underrättade mig att han satt hos Mâlik när en man kom till honom och sade: ”Abû ´Abdillâh, jag har en fråga.” Han teg. Ånyo sade han: ”Abû ´Abdillâh, jag har en fråga.” Han fortsatte tiga. Han frågade en tredje gång varpå Mâlik lyfte på huvudet i svarande syfte. Han sade: ”Abû ´Abdillâh!

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”1

Hur var Hans resning?” Mâlik sänkte på huvudet ett tag för att sedan lyfta det och sade: ”Du har frågat om något som inte är okänt och talat om något obegripligt. Jag betraktar dig bara som en dålig person. Ta ut honom!”

Också rapporteras det att Mâlik svarade honom:

Hans resning är inte okänd. Hans beskaffenhet är okänd. Det är innovativt att fråga om detta. Jag betraktar dig som en innovatör.”

Därefter befallde han att han körs ut. Denna rapportering klargör hans ord:

Du har frågat om något som inte är okänt och talat om något obegripligt.”

Ty beskaffenheten är det obegripliga. Inga av Skaparens (´azza wa djall) egenskaper fordrar liknelse vid skapelsen. Vad resningen beträffar, så är den känd och inte okänd, precis som han sade. Ty Allâh beskrev Sig själv med den när Han sade:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”2

الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَمَا بَيْنَهُمَا فِي سِتَّةِ أَيَّامٍ ثُمَّ اسْتَوَى عَلَى الْعَرْشِ الرَّحْمَنُ فَاسْأَلْ بِهِ خَبِيرًا

Han som har skapat himlarna och jorden och allt som finns däremellan under sex dagar. Därefter reste Han sig över tronen, Han, den Nåderike! Rikta därför dina frågor om Honom till En som är väl underrättad!”3

Sålunda är det obligatoriskt att betro den och att Han beskrivs såsom Han beskrev Sig själv och bekräfta att den är en av Hans essensegenskaper. Högheten vill säga. Hans (ta´âlâ) ord:

الرَّحْمَنُ عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

Den Nåderike har rest Sig över tronen.”

betyder att Han har upphöjt Sig (علا). På samma sätt säger man att en person har اسْتَوَى över tronen, det vill säga upphöjt sig över den (علا). Likaså är det korrekt att beskriva solen som höjt sig över jorden på det viset. I och med att tronen är den ädlaste, högsta och högst belägna skapelsen såväl sett till status (مرتبة) som till plats (مكان), kungjorde Allâh för Sina slavar att Han:

عَلَى الْعَرْشِ اسْتَوَى

… har rest Sig över tronen.”

Det vill säga höjt Sig över den. Han är alltså över den. Om Han är ovanför den så är Han ovanför allting annat också. Allt annat är ju under tronen sett till ära, höghet och upphöjdhet. Med andra ord betyder Hans resning över tronen Hans höghet över den och alla andra skapelser, inte att Han sitter på den, begränsas av den eller brukar den, vilket är omöjligt i förhållande till Allâhs (ta´âlâ) egenskaper eftersom det hör till skapelsens beskaffenhet. Därför sade Mâlik:

Den är obegriplig.”

Inte heller har Han rest Sig över den i den bemärkelsen att Han har tagit makten över den (استولى). Dels sker ett maktövertag först efter försvar och konfrontation, något Herren (´azza wa djall) är frånkänd. Dels står maktövertag för erövring (القهر) och förmåga (القدرة), och Allâh har ju alltid varit förmögen, härskande, mäktig och överväldigande. En sådan förklaring fordrar att Han tog makten över tronen efter att inte ha haft den.

Dock är det inte omöjligt att resningen är Hans egenskap ehuru Han beskrevs med den först efter att Han skapat tronen. På samma sätt var Han olik allting annat innan Han skapat allting annat.

Vissa säger att den är en egenskap i den bemärkelsen att Han gjorde en handling ovanför tronen med vilken Han kallade Sig själv för att ha rest Sig över tronen.

Åter vissa menar att det står för avsikt, det vill säga att Han avsåg att skapa den, som i Hans (ta´âlâ) ord:

ثُمَّ اسْتَوَى إِلَى السَّمَاء وَهِيَ دُخَانٌ فَقَالَ لَهَا وَلِلْأَرْضِ اِئْتِيَا طَوْعًا أَوْ كَرْهًا قَالَتَا أَتَيْنَا طَائِعِينَ

Och Han اسْتَوَى Sig إِلَى himlen, som var rök, och sade till den och till jorden: ”Kom, villigt eller nödda och tvungna!” – och de svarade: ”Vi kommer villigt!”4

Det vill säga att Han avsåg att skapa den.

Det bästa som har sagts är dock att Allâhs resning över tronen är en av Hans essensegenskaper som betyder höghet (العلو) och upphöjning (الارتفاع).

120:5

220:5

325:59

441:11