Det rena hjärtat

Allâh (´azza wa djall) sade:

يَوْمَ لَا يَنفَعُ مَالٌ وَلَا بَنُونَ إِلَّا مَنْ أَتَى اللَّهَ بِقَلْبٍ سَلِيمٍ

”… den Dag då varken rikedom eller söner skall vara till gagn och då bara den [kan känna sig trygg] som stiger fram inför Allâh med rent hjärta.”1

Det rena hjärtat är det som är skonat avguderi, hätskhet, hat, avundsjuka, girighet, arrogans och kärlek till det jordiska och ledarskap. Det skall skonas alla sjukdomar som distanserar det från Allâh. Det skall skonas alla tvivel och alla frestelser som motsäger Hans order. Det skall skonas alla viljor som motsäger Hans vilja. Det skall skonas allt som skär av vägen till Allâh. Detta rena hjärta befinner sig i det här livets paradis, i gravens paradis och i Domedagens paradis.

126:88-89