Det räcker inte med kunskap om Salafs lära

Fråga: Det finns en man som känner till Salafs lära och framför allt den som berör Allâhs namn och egenskaper. Trots det har och stödjer han de senares generationernas lära. Är det korrekt att säga att han tillhör Ahl-us-Sunnah wal-Djamâ´ah?

Svar: Nej. Han har inget med dem att göra ändock han känner till deras lära. Han är bara värre om han har kunskap om den och motsäger den. Han är en större syndare än den okunnige som inte vet.