Det räcker inte med kunskap om det goda

 Hudhayfah (radhiy Allâhu ´anh) brukade fråga Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) om ondskan utav fruktan att falla i den. Däri finns bevis för att det inte räcker att endast lära sig om det goda. Du måste lära dig om ondskan för att undvika den. Om du inte har kunskap om ondskan kan du falla i den. Poeten sade:

Jag lärde dig om ondskan för att undvika den och inte för ondskans skull

Den som inte skiljer mellan godheten och ondskan faller i den

Människan måste lära sig sanningen med bevis och belägg och hon måste lära sig och ha kunskap om falskheten och dess tvivel för att undkomma falskheten och varna människorna för den. Hur skall människan undvika ondskan och varna människorna för den om hon inte vet vad ondskan är för något?

Härmed klargjorde Qur’ânen sanningen och falskheten, tron och otron, Tawhîd och avguderiet och det lovliga och det olovliga. Allâh nöjde Sig inte med att bara klargöra Tawhîd, det lovliga och sanningen. Han klargjorde även dess motsats för att muslimen skall undvika det.

Dessutom klargjorde profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) i sin Sunnah godheten och ondskan och sanningen och falskheten i samtliga religiösa frågor.