Det räcker inte med att bara kalla sig för Salafî

Fråga: Vissa fördömer oss för att vi kallar oss för ”Salafiyyûn” och ”Athariyyûn”. Har personen som fördömer detta en poäng? Får man tillskriva sig Salafiyyah, Athariyyah och Djâmiyyah eller är det en sekt?

Svar: Djahmiyyah?

Fråga: Får man tillskriva sig Salafiyyah, Athariyyah och Djâmiyyah eller är det en sekt?

Svar: Djahmiyyah? Djahmiyyah, va?

Fråga: Djâmiyyah.

Svar: Jag känner inte till Djâmiyyah. Det finns ingen grupp som heter så. Det är ett öknamn som andra har hittat på sinsemellan. Det saknar grund. Så fort någon inte tycker som dem, hatar de honom och kallar honom för namn. Lämna dessa frågor.

Vad gäller en tillskrivning till Salafiyyah, så är det bra. Men du måste känna till Salafiyyah. Du måste följa dem inom det goda. Du måste känna till och bemästra Salafs metodik för att färdas på den. Det finns inget behov av att kalla dig för ”Salafî” och prisa dig själv. Säg inte det. Håll dig till Salaf och prisa inte dig själv med detta.