Det räcker inte att bara förklara korrekt troslära

Fråga: Räcker det att man kallar till Tawhîd och förklarar sändebudens metodik för att fördöma gravdyrkarna?

Svar: Han skall klargöra trosläran och avvisa dem som avviker från den. Det räcker inte att bara förklara trosläran. Om du nämner Tawhîd till dem säger de att redan dyrkar endast Allâh och att de inte motstrider Tawhîd. Du måste förklara för dem och kalla på dem.