Det räcker inte att bara erkänna och bekräfta

´Allâmah Muhammad bin ´Abdil-´Azîz bin Mâni´ (d. 1385)
Hâshiyah ´alâ al-´Aqîdah at-Tahâwiyyah, sid. 49

Abû Dja´far at-Tahâwî (rahimahullâh) sade:

78 – Vi kallar dem som ber mot vår böneriktning för ”muslimer” och ”troende”, förutsatt att de erkänner det profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förkunnade och bekräftar allt han underrättade.

79 – Vi argumenterar inte om Allâh och vi tvistar inte om Allâhs religion.

FÖRKLARING

Det räcker inte att bara bekräfta och erkänna för att uppnå den islam och tro som Allâh och Hans sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) påbjöd. Den islam och tro som utgör en räddning nämns i Djibrîls (´alayhi-salâm) hadîth1 och innehåller bekräftelse, acceptans och handling.

1Muslim (8).