Det räcker för att han skall vara en innovatör

Fråga: Hur skall vi råda honom? Vad skall vi råda ungdomarna exempelvis här i Jordanien?

an-Nadjmî: Jag råder ungdomarna att varken lyssna på honom eller närvara på hans lektioner.

Fråga: Kan du efter alla dessa faktorer säga att han är en innovatör eller vilsen?

an-Nadjmî: Det räcker ju att han ärar och högaktar Abûl-Hasan och al-Maghrâwî.

Fråga: Det räcker för att han skall vara en innovatör?

an-Nadjmî: Ja.

Fråga: Det är inte bara detta, Shaykh. Han försvarar än idag. Han säger varken att al-Qaradhâwî är innovatör eller vilsen som leder andra vilse. Jag har talat med honom och det är inspelat. Jag sade till honom att vi inte har hört honom en enda gång säga att al-Qaradhâwî är vilsen och innovatör som leder andra vilse. Han svarade att han inte kunde sammanfatta alla dessa uttalanden under en och samma sittning, trots allt som han har sagt. Faktum är att han säger att al-Qaradhâwî är lärd och påläst.

an-Nadjmî: Fri är Allâh från brister. Följer den här mannen Sunnah eller har han avvikit från Sunnah?

Frågeställare: Fram tills nu hävdar han att han är Shaykh al-Albânîs student. Kan jag namnge honom? Han heter Mashhûr Hasan Salmân.

an-Nadjmî: Är det Mashhûr?

Frågeställare: Ja.

an-Nadjmî: Han som verifierar?

Frågeställare: Gör vad?

an-Nadjmî: Han som verifierar?

Frågeställare: Ja, precis. Han verifierar.

an-Nadjmî: OK.

Frågeställare: Vad vet du om honom, Shaykh?

an-Nadjmî: Jag vet inget sen tidigare. Jag har inte kollat upp honom eller hört något från honom.

Frågeställare: Jag har suttit med honom i drygt ett år och forskat med honom i biblioteket. När jag kom på dessa frågor, lämnade jag honom.

an-Nadjmî: Lämna honom! Säg till dem som lyssnar på dig att inte sitta med honom.