Det räcker för att bli innovatör

Jag kopierade Ahmad as-Sindjîs handskrift med hans berättarkedja där han sade: Jag hörde Muhammad bin ´Awf säga: Ahmad bin Hanbal dikterade åt mig…

”Den som nedvärderar någon av Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) följeslagare, hatar honom för något som har hänt eller nämner hans dåliga sidor är innovatör och utesluten ur samlingen till dess att han ber Allâh benåda allihopa och tycker väl om allesammans.”