Det mest autentiska om bön efter ´Asr

Fråga: Hur besvaras ´Alîs (radhiya Allâhu ´anh) hadîth om att Allâhs sändebud (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd bön efter ´Asr förutom om solen fortfarande är upphöjd1? Den rapporteras av Abû Dâwûd och autentiseras av Ibn Hadjar.

Svar: Den går emot hadîther som är starkare än den. Det mest autentiska är att han (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) förbjöd bön efter ´Asr helt och hållet.