Det mest älskade i paradiset

Abû Khaythamah berättade för mig: Bishr bin as-Sarrî berättade för oss: Hammâd bin Salamah underrättade oss, från Thâbit, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, från Suhayb (radhiya Allâhu ´anh), från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade:

Efter att paradisets invånare och Eldens invånare har gått in i paradiset respektive Elden, kallar en kallare: ”Paradisets invånare! Ni har ett löfte hos Allâh.” Då säger de: ”Har Du inte övervägt våra vågskålar? Har Du inte gjort våra ansikten vita? Har Du inte fört in oss i paradiset och förskonat oss från Elden?” Då uppenbarar Han (´azza wa djall) sig för dem varpå de tittar på Honom. Av allt som Allâh (´azza wa djall) ger dem i paradiset kommer de inte att älska något som att titta på Honom.”1

Min fader (rahimahullâh) berättade för mig: Yazîd bin Hârûn underrättade oss, Hammâd bin Salamah underrättade oss, från Ya´lâ bin ´Atâ’, från Wakî´ bin Hudus, från sin farbror Abû Razîn al-´Uqaylî som sade:

Allâhs sändebud! Vart var vår Herre (´azza wa djall) innan Han skapade Sin skapelse?” Han sade: ”Ovanför molnen. Ovanför dem fanns luft och under dem fanns luft. Därefter skapade Han sin tron ovanpå vattnet.”2

1Muslim (181), Ahmad (4/332), Ibn Mâdjah (187), Ibn Abî ´Âsim (1/205) och al-Âdjurrî, sid. 261

2Autentisk enligt at-Tabarî i ”Târîkh-ur-Rusul wal-Mulûk” (1/40).