Det mest älskade i paradiset

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (3105)

3105 – Muhammad bin Bashshâr berättade för oss: ´Abdur-Rahmân bin Mahdî berättade för oss: Hammâd bin Salamah berättade för oss, från Thâbit al-Bunânî, från ´Abdur-Rahmân bin Abî Laylâ, från Suhayb, från profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) som sade om Allâhs (´azza wa djall) ord:

لِّلَّذِينَ أَحْسَنُواْ الْحُسْنَى وَزِيَادَةٌ

De som gör det goda och det rätta skall få det högsta goda – och mer därtill.”1

När paradisets invånare har inträtt i paradiset ropar en ropare: ”Ni har ett löfte hos Allâh som Han vill infria till er.” De skall säga: ”Har Han inte gjort våra ansikten vita, räddat oss från Elden och fört in oss i paradiset?” Då avtäcks ridån. Jag svär vid Allâh att av allt som Han ger dem kommer de inte att älska något som att titta på Honom.”2

110:26

2Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (3105).