Det måste finnas en annan åsikt

Publicerad: 2011-08-22
Talare: Imâm Sâlih bin Fawzân al-Fawzân
Källa: https://alfawzan.ws/node/4942
https://www.youtube.com/watch?v=I1GYOtIYa9o

 

Fråga: Vad anser ni om dem som, när de får reda på dessa utslag, säger att det finns andra lärda som  skiljer sig från dessa utslag? På så sätt har lekmännen blivit förvirrade mellan de båda parterna. En annan person frågar om den som hör denna oenighet och säger att ni har en ny religion för varje dag som går.

Svar: Detta har vi antytt i de tidigare talen och svaren och att oenigheter finns. Det obligatoriska är dock att följa åsikterna som är baserade på bevisen i Allâhs skrift och Hans sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) Sunnah. Man skall inte säga att det finns oenighet i frågan och andra åsikter. Det är en villfarelse och ett sätt att föra andra vilse på. Det obligatoriska är att följa de lärdas åsikt som stämmer överens med autentiska bevis. Detta är varje muslim ålagd.

Angående att ta till sig åsikten som stämmer överens med ens lust, så är det en villfarelse.