Det måste alla memorera ur Qur’ânen

´Allâmah ´Abdur-Rahmân bin Yahyâ al-Mu´allimî (d. 1386)

al-Anwâr al-Kâshifah, sid. 49

Mig veterligen råder det samstämmighet om att det enda alla måste memorera ur Qur’ânen är “al-Fâtihah” och ingenting mer. Inte heller är det obligatoriskt för alla att kunna skriva eller läsa eller ens äga en Mushaf. Det är inte heller obligatoriskt att ha kunskap om en plikt förrän det blir dags att göra den. Vad som är obligatoriskt är att samfundet består av lärde som lekmännen kan referera till och praktisera deras utslag.