Det lovade lammet stiger i pris

Fråga: Jag avlade en ed att slakta en av godaste typerna av lamm om jag klarar provet. Priset har stigit efter eden. Vad är jag skyldig nu?

Svar: Du är skyldig att uppfylla eden. Profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) sade:

”Den som har lagt en ed att lyda Allâh skall lyda honom och den som har lagt en ed att trotsa Allâh skall inte trotsa Honom.”1

Liksom du hade blivit glad om det hade sjunkit i pris skall du likaså uppfylla eden om det stiger i pris.

1al-Bukhârî (6696).