Det lömska gänget som vill splittra Salafiyyûn

Exempelvis kallar Abûl-Hasan dem som kallar till sanningen och den korrekta enigheten utmed Qur’ânen och Sunnah utmed Salafs lära för ”avvikande” med ”splittrande ideologi”. Dessa egenskaper har i själva verket han och hans herrar al-Ikhwân al-Muslimûn och Qutbiyyûn och hans lömska gäng som bland annat består av ´Adnân ´Ar´ûr, al-Maghrâwî, al-Huwaynî och Muhammad Hassân. I ryggen har de organisationer som Ihyâ’ at-Turâth och al-Birr som spenderar pengar på denna avvikande grupp som framhäver sig själv i Salafiyyahs skepnad för att splittra Salafiyyûn överallt med sina aktiviteter och osunda principer. Dessa är deras pinsamma egenskaper och handlingar. De härstammar från dem samtidigt som de anklagar oskyldiga människor för dem. Verkligheten är det största vittnet. Bevisen är många hos de opartiska. Vad gäller uslingarna, är de inget att bry sig om.

Varje uppriktig Salafî vet att dessa egenskaper och osunda handlingar i världen är endast al-Ikhwân al-Muslimûns och Qutbiyyûns egenskaper och detta gäng som består av Abûl-Hasan och de omnämnda splittrarna.