Det lindrar Abû Tâlibs straff i helvetet

Imâm Muhammad Nâsir-ud-Dîn al-Albânî (d. 1420)

Silsilat-ul-Ahâdîth as-Sahîhah (1/120-121)

54 – Abû Sa´îd al-Khudrî (radhiya Allâhu ´anh) berättade att Allâhs sändebuds (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) farbror Abû Tâlib kom på tal varvid han sade:

Förmodligen gagnas han av min medling på Domedagen varefter han hamnar i Elden som når upp till anklarna så att hans hjärna kokar över.”

Rapporterad av Muslim (1/135), Ahmad (3/50), Ibn ´Asâkir (1/51/19) och Abû Ya´lâ i ”al-Musnad” (2/86 – manuskript).

Hadîthen säger inte att Abû Tâlibs handlingar är anledningen att hans straff mildras, utan profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling för honom. Det är nämligen medlingen som kommer att gagna Abû Tâlib. Den teorin stöds av hadîthen där al-´Abbâs bin ´Abdil-Muttalib (radhiya Allâhu ´anh) sade:

Allâhs sändebud! Kommer du att gagna Abû Tâlib något eftersom han brukade skydda dig och bli arg för din skull?” Han sade: ”Ja. Han är i Elden som når upp till anklarna. Hade det inte varit för mig, skulle han ha varit i den lägsta nivån av Elden.”

Hadîthen är ett konkret bevis för att profetens (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) medling är anledningen till hans reducerade straff, och inte Abû Tâlibs handlingar.