Det lilla störiga barnet får stanna hemma

Fråga 4: Får en liten flicka som är oerhört fäst vid sin fader följa med honom till moskén med tanke på att hon kan störa?

Svar: Nej. Hon får stanna hemma. Det lilla barnet får stanna hemma eftersom det kan störa.