Det läses till exorcism

Fråga: Vilka Qur’ân-verser skall läsas i samband med exorcism av en besatt person?

Svar: Kapitlen ”al-Fâtihah”, ”al-Ikhlâs”, ”al-Falaq” och ”an-Nâs”. Dessa kapitel och verser skall läsas över den besatte. Med Allâhs tillstånd är de en anledning till ett tillfrisknande.