Det läses inte bakom imamen efter Rukû´

Imâm Muwaffaq-ud-Dîn bin Qudâmah al-Maqdisî (d. 620)

al-Mughnî (1/367)

Mig veterligen är rättsskolan inte oenig om att det är illegitimt för den ledde att säga:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

Beträffande frasen:

رَبَّنَا لَكَ الْحَمْدُ مِلءَ السَّمَواتِ وَمِلْءَ الأَرْضِ وَمِلءَ مَا بَيْنَهُمَا وَمِلْءَ مَا شِئْتَ مِنْ شَيْءٍ بَعْد

Vår Herre! Dig tillkommer lov och pris som fyller himlarna, jorden, allt däremellan och allting annat som Du vill.”

säger rättsskolan till synes att det inte är rekommenderat för den ledde att läsa den heller. Det konkretiserade Ahmad enligt Abû Dâwûd och andra. Den åsikten följer de flesta kollegorna. al-Athram återberättade dock en annan rapportering från honom som säger att det visst är rekommenderat för den ledde att läsa den. Han sade:

Det enda som inte ska sägas bakom imamen är frasen:

سَمِعَ اللهُ لِمَنْ حَمِدَه

Allâh bönhör den som lovprisar Honom.”

Denna rapportering valde Abûl-Khattâb.