Det läses i ´Îd-bönerna och fredagsbönen

Imâm Abû ´Îsâ Muhammad bin ´Îsâ at-Tirmidhî (d. 279)

al-Djâmi´ (533)

33 – Kapitel om läsningen i ´Îd-bönerna

533 – Qutaybah berättade för oss: Abû ´Awânah berättade för oss, från Ibrâhîm bin Muhammad bin al-Muntashir, från sin fader, från Habîb bin Sâlim, från an-Nu´mân bin Bashîr som sade:

I ´Îd-bönerna och fredagsbönen brukade profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läsa:

سَبِّحِ اسْمَ رَبِّكَ الْأَعْلَى

“PRISA din Herres, den Högstes, namn!1

och:

هَلْ أَتَاكَ حَدِيثُ الْغَاشِيَةِ

“HAR DU hört talas om Det som skall överskugga allt?”2

Ibland kunde ´Îd infalla en fredag varför han läste båda surorna i båda bönerna.”3

Även Abû Wâqid, Samurah bin Djundub och Ibn ´Abbâs rapporterar liknande.

an-Nu´mân bin Bashîrs hadith är god och autentisk…

Det har också rapporterats att profeten (sallâ Allâhu ´alayhi wa sallam) läste i ´Îd-bönerna:

ق وَالْقُرْآنِ الْمَجِيدِ

“Qâf. VID denna ärorika Qur’ân.”4

och:

اقْتَرَبَتِ السَّاعَةُ وَانشَقَّ الْقَمَرُ

“STUNDEN NÄRMAR sig och månen har rämnat!”5

Den åsikten delar ash-Shâfi´î.

187:1

288:1

3Autentisk enligt al-Albânî i ”Sahîh Sunan at-Tirmidhî” (533).

450:1

554:1