Det lärde Allâh ´Îsâ

Allâh (´azza wa djall) sade:

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ

Han skall undervisa honom i Skriften, visdomen, Tora och Evangelium.”1

575 – ´Alî bin al-Husayn berättade för oss: Muhammad bin al-´Alâ’ berättade för oss: Yûnus bin Bukayr berättade för oss, från Matar bin Maymûn, från ´Ikrimah, från Ibn ´Abbâs som sade om:

الْكِتَابَ

… Skriften…”

Det vill säga skrift med penna.”

Liknande har rapporterats från Yahyâ bin Abî Kathîr, Muqâtil bin Hayyân och ´Uthmân bin ´Atâ’.

579 – al-Hasan bin Muhammad bin as-Sabâh berättade för oss: Asbât bin Muhammad berättade för oss, från al-Hudhalî, från al-Hasan som sade om Hans (ta´âlâ) ord:

الْكِتَابَ

… Skriften…”

Det vill säga Qur’ânen.”

580 – Abû Sa´îd al-Ashadjdj berättade för oss: Asbât berättade för oss: Abû Bakr al-Hudhalî berättade för oss, från al-Hasan som sade om Allâhs (ta´âlâ) ord:

وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ

Han skall undervisa honom i Skriften, visdomen…”

Visdomen är Sunnah.”

Liknande har rapporterats från Abû Mâlik, Muqâtil bin Hayyân och Qatâdah.

584 – Ahmad bin ´Uthmân bin Hakîm berättade för oss: Ahmad bin al-Mufadhdhal berättade för oss: Asbât berättade för oss, från as-Suddî som sade:

وَالْحِكْمَةَ

… visdomen…”

Det vill säga profetkallet.”

585 – ´Alî bin al-Husayn berättade för oss: Abû Hammâm berättade för oss: Ibn Wahb underrättade oss: Ibn Zayd bin Aslam berättade för mig, från sin fader som sade:

Visdom är klokhet inom religionen.”

Han (ta´âlâ) sade:

وَالتَّوْرَاةَ وَالإِنجِيلَ

… Tora och Evangelium.”

586 – Min fader berättade för mig: Ahmad bin ´Abdir-Rahmân ad-Dashtakî berättade för oss: ´Abdullâh bin Abî Dja´far berättade för oss, från sin fader, från Qatâdah som sade:

´Îsâ läste både Tora och Evangelium.”

587 – Min fader berättade för mig: al-Hasan bin ar-Rabî´ berättade för oss: ´Abdullâh bin Idrîs berättade för oss: Muhammad bin Ishâq berättade för oss:

Han kom till dem med en bok som de aldrig hade hört talas om och en bok som de hade hört talas om men som hade varit och vars kunskap hade försvunnit från dem. Det var han som återtog den till dem.”

13:48