Det lär du en nymuslim

´Allâmah Rabî´ bin Hâdî al-Madkhalî

Madjmû´-ul-Fatâwâ (1/50-51)

Fråga: Ska vi befalla nymuslimen att be, sedan att betala allmosa, sedan att vallfärda och så vidare, eller alla pelare på en gång?

Svar: När han konverterar till islam befalls han att be. Om han har pengar ska han lära sig att betala allmosa. Saknar han tillgångar ska han lära sig generell islam. Han behöver inte betala allmosa så fort han bett. Allt beror på situationen. Ibland ska allmosan betalas direkt. Om en person kommer till mig och säger att han har konverterat till islam och börjat be och undrar om han ska göra något mer, svarar jag att han också ska vallfärda, betala allmosa och andra praktiska frågor som du klargör för honom successivt utefter behov.