Det landet är islamiskt

Imâm Muhammad bin Sâlih bin ´Uthaymîn (d. 1421)

Sharh al-Arba´în an-Nawawiyyah, sid. 61

Allâh (subhânahu wa ta´âlâ) sade:

فَأَخْرَجْنَا مَن كَانَ فِيهَا مِنَ الْمُؤْمِنِينَ فَمَا وَجَدْنَا فِيهَا غَيْرَ بَيْتٍ مِّنَ الْمُسْلِمِينَ

”Vi skulle föra bort de troende men, frånsett ett hus, fann vi inga muslimer.”1

Denna vers bevisar att det land som regeras av muslimer är islamiskt, ehuru det även bebos av nasaréer, judar, avgudadyrkare eller kommunister. Ty Allâh (ta´âlâ) betraktade Lûts (´alayhis-salâm) hus som islamiskt om än hans otrogna hustru bodde i det.

1 51:35-36